O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Wschowie została powołana do życia uchwałą członków założycieli w dniu 14.06.1961 r. i zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Nowej Soli dnia 06.11.1961 r.

Administruje i zarządza budynkami wielorodzinnymi o ogólnej powierzchni 87 361 m2. Ogólnie zarządza 1 601 mieszkaniami oraz 238 garażami. Ponadto jest właścicielem lokali użytkowo-handlowych o powierzchni 456,40 m2 (Os. Boczna ).

 

 
zd1

Spółdzielnia zarządza zasobami mieszkaniowymi położonymi w osiedlach:

  • Osiedle Boczna
  • Osiedle Zwycięstwa
  • Osiedle Jagiellonów
 

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym  i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

 

zd2

 


Celem Spółdzielni jest utrzymanie zasobów mieszkaniowych i posiadanych nieruchomości w należytym stanie  technicznym.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

  • obsługa nieruchomościami na własny rachunek
  • zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  • wynajem nieruchomości na własny rachunek,
  • zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
  • działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem