aktualności


Śmieci po nowemu

Szanowni Państwo !

 

Od 1 lipca bieżącego roku obowiązuje nowa ustawa "śmieciowa" i w związku z tym również nowe zasady w zakresie gospodarki odpadami.

ZASADY ZAKŁADANIA FINANSOWANIA I KONSERWACJI DOMOFONÓW

ZASADY ZAKŁADANIA FINANSOWANIA I KONSERWACJI DOMOFONÓW
W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WE WSCHOWIE

Montaż, finansowanie i konserwacja domofonów może odbywać się w następujący sposób:

Dodatki mieszkaniowe

I N F O R M A C J A

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć osobiście następujące dokumenty:

- wypełniony obowiązujący druk wniosku w powyższej sprawie,

- wypełniony obowiązujący druk deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego (zaświadczenia o zarobkach, wszelkie decyzje potwierdzające dochód),

Tlenek węgla zawsze groźny

Zimą znacząco wzrasta liczba zatruć tlenkiem węgla. W ubiegłym roku było kilkanaście śmiertelnych przypadków oraz wiele innych, w których skończyło się na  niegroĽnym dla życia podtruciu organizmu. Najczęściej przyczyną są niesprawne przewody kominowe, zbyt szczelne okna i drzwi oraz używanie niesprawnych piecyków i kuchenek.

Policja ostrzega

P O L I C J A  O S T R Z E G A
W ostatnim okresie czasu na terenie kraju odnotowano coraz większą ilość zdarzeń polegających na ujawnianiu podczas prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej polegającej na montażu stolarki budowlanej (okien, drzwi) oraz urządzeń instalacji gazowej.
Działający nielegalnie akwizytorzy na terenie całego kraju oferują w większości swoje produkty osobom starszym, samotnym bądź niepełnosprawnym.