aktualności


Policja ostrzega

P O L I C J A  O S T R Z E G A
W ostatnim okresie czasu na terenie kraju odnotowano coraz większą ilość zdarzeń polegających na ujawnianiu podczas prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej polegającej na montażu stolarki budowlanej (okien, drzwi) oraz urządzeń instalacji gazowej.
Działający nielegalnie akwizytorzy na terenie całego kraju oferują w większości swoje produkty osobom starszym, samotnym bądź niepełnosprawnym.
 
Najczęściej podają się za przedstawicieli spółdzielni lub wspólnoty zarządzanej danymi lokalami mieszkalnymi, informując iż to dany administrator zarządził wymianę okien lub drzwi w całym bloku, a dokonanie wymiany we własnym zakresie spowoduje dopłatę ze strony zarządcy. Innym elementem wprowadzenia w błąd, najczęściej w przypadkach piecyków gazowych jest podawanie się za pracowników gazowni sprawdzających szczelność instalcji gazowej, a także informowanie, iż przepisy Unii Eureopejskiej wymogą na klientach wymianę instalcji gazowych.

 

Sprzedaż swych produktów oferują w formie gotówkowej (całość gotówki bądź zaliczka) czy też ratalnej. Najczęściej w rozmowie zaniżają koszt i wysokość umowy kredytowej, jednocześnie nakłaniając klientów do podpisania umów kredytowych "in blanco" lub też fałszuje podpisy potencjalnych kredytobiorców. W końcowym efekcie narzucają bardzo wysoką marżę nieadekwatną do faktycznej wartości wyrobu, a bezpośrednie dotarcie akwizytora do klienta powoduje u niego mylne wyobrażenie o jego wartości.
Z powyższego procederu osoby te osiagają znaczne korzyści.

 

Dlatego też zwracamy się z apelem do mieszkańców o weryfikację proponowanego towaru (cena, sprawność, wysokość i koszt kredytu itp.) legitymowanie akwizytorów (jakie posiadają dokumenty, jaka firmę reprezentują), a w razie wątpliwości o nawiązanie kontaktu z miejscowym Zakładem Gazowniczym, Administracja, Zarządcą czy też Wspólnotą Mieszkaniową. Prosimy również o  zwrócenie uwagi na podpisywane dokumenty typu umowy zlecania, umowy kredytowe i  bezwzględnie niepodpisywanie umów  kredytowych "in blanco".
Można również dzwonić do miejscowej jednostki policji na telefon alarmnowy 997.

 

asp. sztab. Marek Bielak
z-ca Naczelnika Sekcji Prewencji
(oficer prasowy) KPP we Wschowie
/-/ podpis nieczytelny