aktualności


Śmieci po nowemu

Szanowni Państwo !

 

Od 1 lipca bieżącego roku obowiązuje nowa ustawa "śmieciowa" i w związku z tym również nowe zasady w zakresie gospodarki odpadami.

 

Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku, przenosi w całości na gminę obowiązek gospodarowania odpadami - ich odbierania od mieszkańców począwszy, na pobieraniu i egzekwowaniu obowiązujących opłat z tym związanych, skończywszy. W imieniu samorządu wschowskiego całością spraw związanych z organizacją odbioru i zagospodarowywaniem odpadów powstałych m. in. na terenie Wschowy, tym samym również na terenie naszych osiedli mieszkaniowych, zajmuje się " Związek Międzygminny EKO-PRZYSZŁOŚĆ " z siedzibą w Nowej Soli. Związek w drodze przetargu wybrał firmę, w której skład wchodzi m. in. Spółka Komunalna ze Wschowy, która z terenu Wschowy a tym samym również z terenu naszych osiedli będzie odpowiedzialna m. in. za ustawienie niezbędnej ilości pojemników oraz wywóz i zagospodarowanie wyrzucanych przez Państwa śmieci i wszelkich odpadów.

 

Wobec nieoczekiwanej zmiany stanowiska Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ w sprawie dotyczącej interpretacji przepisów dotyczących m. in. składania deklaracji o wysokości opłat za odpady, liczby osób zamieszkałych w lokalu i jego wycofania się ze zbierania tychże deklaracji od mieszkańców Spółdzielni mieszkaniowych, zostaliśmy niejako zmuszeni by wypełnić i dostarczyć do "EKO-PRZYSZŁOŚCI" deklaracje zbiorcze w imieniu Państwa - biorąc za podstawę ilość mieszkańców zamieszkałych w zasobach administrowanych przez nas, jaka występuje w naszej bazie danych obecnie co w konsekwencji oznacza, że w dalszym ciągu opłaty za śmieci będą pobierane "przy czynszu" przez Spółdzielnię. W imieniu Państwa zadeklarowaliśmy także, że wszyscy "nasi" mieszkańcy będą segregowali swoje odpady wg. zasad obowiązujących na terenie Wschowy. Uznaliśmy bowiem, że w zasadzie segregacja odpadów na naszych osiedlach już u nas funkcjonuje od dłuższego czasu a opłata za odpady segregowane jaka została uchwalona przez "Związek EKO-PRZYSZŁOŚĆ" jest mniejsza i wynosi 8,80 zł od osoby, a za odpady niesegregowane odpowiednio 15,00 zł.

 

Co się z tym wiąże i jest bardzo ważne - jeżeli w trakcie wywozu śmieci operator stwierdzi, że odpady znajdujące się w pojemnikach notorycznie nie są przez Państwa segregowane, to po kolejnych monitach może taką opłatę dla całej nieruchomości zwiększyć i zastosować stawkę jak za odpady niesegregowane. Jest to ewidentny przykład odpowiedzialności zbiorowej ale taki obowiązuje regulamin na terenie naszej gminy jak zresztą całego Związku "EKO-PRZYSZŁOŚĆ".

 

W interesie nas wszystkich leży zatem by odpady wyrzucać posegregowane i wyłącznie do pojemników do tego przeznaczonych. O co apelujemy szczególnie - wszelkie odpady nie objęte segregacją jak np. zużyte meble, sprzęt AGD RTV, elektronika itp. będzie w ramach opłaty odbierany przez Spółkę Komunalną tylko dwa razy w roku a pozostawiany tak jak dotychczas przy śmietnikach poza tym harmonogramem nie będzie odbierany - niestety również przez Spółdzielnię, ponieważ nie mamy takich uprawnień. Sprzęt taki należy wówczas osobiście dostarczyć do punktu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24a, tel. nr 65 5402574 lub tel. kom. 607 970 873.

 

Chcąc utrzymać porządek na naszych osiedlach apelujemy do Państwa o stosowanie się do nowych reguł zagospodarowywania odpadów obowiązujących na terenie naszego miasta, a wszelkie uwagi dotyczące systemu odbioru śmieci na terenie naszych osiedli prosimy kierować również do nas tel. 65 5403089.

 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie Wschowa, 04.07.2013r.