aktualności


Tlenek węgla zawsze groźny

Zimą znacząco wzrasta liczba zatruć tlenkiem węgla. W ubiegłym roku było kilkanaście śmiertelnych przypadków oraz wiele innych, w których skończyło się na  niegroĽnym dla życia podtruciu organizmu. Najczęściej przyczyną są niesprawne przewody kominowe, zbyt szczelne okna i drzwi oraz używanie niesprawnych piecyków i kuchenek.

 

Tlenek węgla jest gazem bez zapachu, nieco lżejszym od powietrza, bardzo łatwo wiąże się z hemoglobiną i powoduje niedotlenienie tkanek. Objawy zatrucia są nieco podobne do objawów grypy - bóle główy, bóle kostno-mięśniowe. Przy bardzo wysokim stężeniu tlenu węgla w powietrzu śmierć może nastąpić już po jednej, do trzech minut. Tlenek węgla zmieszany z powietrzem nabiera własności wybuchowych. W pomieszczeniu, w którym powietrze jest nasycone tlenkiem węgla, nawet najmniejsza iskra, powstała np. przy dzwonieniu telefonu lub dzwonka przy drzwiach, może spowodować wybuch. Dlatego też w takich sytuacjach nie wolno używać urządzeń elektrycznych i zapalać ognia. Tlenek węgla przedostaje się do krwi drogą inhalacyjną (oddechową), łączy się z hemoglobiną, tzn. barwnikiem czerwonych ciałek krwi i tworzy związek zwany karboksyhemoglobiną. Zdolność wiązania się CO z hemoglobiną jest 250-300 razy większa niż z tlenkiem. Tlenek węgla (CO), jest jednym z produktów niepełnego spalania substancji organicznych i nieorganicznych. Z innymi związkami chemicznymi łączy się nieznacznie. Jest bardzo niebezpieczny ze względu na silne i sktyte działanie toksyczne. Przed tlenkiem węgla nie chroni zwykła maska przeciwgazowa. Istnieją wprawdzie dobre urządzenia do wykrywania tlenu węgla w powietrzu i krwi, jednak są one słabo rozpowszechnione i dlatego pierwsza pomoc w swym działaniu musi opierać się na objawach klinicznych zatrucia.

 

Z A G R O Ż E N I E

 

Jako produkt spalania tlenek węgla może wystąpić wszędzie. Dlatego też przy niejasnych objawach chorobowych, a zwłaszcza przy utracie przytomności, zawsze należy  brać pod uwagę możliwość zatrucia tlenkiem węgla.

 

Ponadto nadmierna zawartość w powietrzu produktów spalania gazu jest niekorzystna dla ludzi i szkodliwa dla zdrowia.

 

APELUJEMY  O ROZSĄDEK ! ! !

ZASTANÓW SIĘ CZY PRZEZ BEZMYŚLNOŚĆ NIE NARAZISZ ŻYCIA SWOJEGO I INNYCH.